نشریه علمی - پژوهشی مهندسی هوانوردی- اخبار نشریه
ارسال شماره‌های جدید چاپ شده نشریه مهندسی هوانوردی به مراکز علمی و پژوهشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۲ | 
مجله‌های سال هفدهم شماره اول و دوم و سال هجدهم شماره اول نشریه مهندسی هوانوردی چاپ، و به مراکز علمی و پژوهشی ارسال گردید. فهرست این مراکز را می‌توانید از اینجا دریافت نمایید.
نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی - پژوهشی مهندسی هوانوردی:
http://joae.ir/find.php?item=1.43.21.fa
برگشت به اصل مطلب