نشریه علمی - پژوهشی مهندسی هوانوردی- اخبار نشریه
مقالات پذیرفته شده تا به امروز جهت انتشار در شماره پاییز و زمستان 1397

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱/۳۰ | 

پایدار سازی هواپیمای جنگنده F-8 با استفاده از کنترل پیش بینی مبتنی بر مدل

ویسی، سلطانپور، خلیل پور


تحلیل استحکام صفحات آلومینیومی جوشکاری شده به روش تیگ قابل کاربرد در ترمیم باند فرودگاهی

براتی، کلاته، رشتبریان


کاهش سوانج مربوط به بال و بدنه هواپیما با جایگزینی فرآیند پرچ کاری با فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه ای

کاظمی نصرآبادی، صادقپور


طراحی کنترل مد لغزشی فازی تطبیقی با سطح لغزش مجانبی برای سیستم ژیرسکوپ ارتعاشی MEMS در حضور عدم قطعیت ها

سلطانپور، خاکی


جبران سازی مقاوم شیب خطای رادوم با تکنیک سنتز µ 

محمدزمان، نیکوسخن، خسروی سامانی

بررسی قابلیت اطمینان آستانه وقوع فلاتر صفحه ایزوتروپیک در شرایط مرزی مختلف

فارسی، خلفی

 

نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی - پژوهشی مهندسی هوانوردی:
http://joae.ir/find.php?item=1.43.19.fa
برگشت به اصل مطلب